Chirurgie

In het "oogcentrum oudenaarde" worden naast consultaties ook chirurgische behandelingen uitgevoerd onder lokale verdoving, meer bepaald cataract- en ooglidchirurgie.

Na inspectie door de onafhankelijke keurinstelling HeX (Hygiëne & Expertise) werd het “oogcentrum oudenaarde” erkend als extramuraal oogheelkundig centrum waardoor de terugbetaling van de cataractchirurgie door het Riziv gegarandeerd wordt. Tevens is er een tussenkomst van de belangrijkste hospitalisatieverzekeringen.

Met een ervaren team van drie verpleegkundigen zetten we onze jarenlange expertise betreffende cataractchirurgie verder, gebruik makend van de meest geavanceerde technologie en uitrusting.

operatiezaal